Programski modul za upravljanje z XML računi. Enostavno, učinkovito in hitro prejmite ali izdajte eRačun ali paket eRačunov. Zabojnik je integriran v program Likvidacije (prejem računov), Fakturiranje in Upravljanje stanovanj (izdaja računov).

Več o standardu eSlog na straneh Gospodarske zbornice SLovenije.

Prejem

V zabojnik lahko uvozite posamični eRačun ali paket eRačunov v standradu eSlog 1.6 ali novješi. Modul omogoča uvoz skrčenih paketov zip, rar in 7zip. V primeru, da ne najde partnerja (po davčni številk) vas obvesti in vam omogoči avtomatski vnos le-tega glede na davčno številko iz ajpesove baze. V primeru, ko gre za posamičen račun in je pripeta vizualizacija (.pdf) in ima enako ime kot eRačun .xml program lahko datoteko avtomatsko pripne eRačunu. Po uspešnem uvozu sledi prepis eRačunov v Knjigo pošte (evidenca vhodne pošte v podjetju) ali v Knjigo računov (davčna knjiga) ali v Knjigo ostalih računov (upravniki stanovanj – npr. prefakturiranje).

Prednosti

  • Prilagodljivost

  • Sledljivost poslanemim/prejetim dokumentov

  • Enostavnost uporabe

  • Pošiljanje direktno iz programa UJP.net (za proračunske uporabnike)

  • Pošiljanje direktno iz programa preko b2b Pošta Slovenije (gospodarstvo proračunskim uporabnikom)

  • Pošiljanje direktno preko spletne pošte

  • Pošiljanje preko Microsoft Outlook

  • Možnost pripenjanja poljubnih datotek eRačunom

Izdaja

Zabojnik služi pri izdaji računov kot vez med programom (fakturiranje ali upravljanje stanovanj) in ponudnikom elektronske poti (npr. banka). Ko v programu kreirate račune (ali druge komercialne dokumente, ki jih podpira standard eSlog 1.6 ali novejši) jih enostavno prenesete v zabojnik, kjer pa se kasneje odločite kako jih boste izvozili oziroma odposlali. Nekateri ponudniki elektronske poti imajo posebnosti (predvsem banke) zato stranki nudimo, da si modul pred nastavi glede na banko v kakšnem formatu naj program izvaža datoteke, da bodo užitne za ponudnika elektronske poti. Modul torej omogoča izvoz eRačunov in prilog v mnogo formatov kot posamični eRačun ali paket eRačunov (možnost skrčenega formata zip ali ne skrčenega – datoteke v mapi). Možnost avtomatskega pošiljanja eRačunov preko spletne pošte na vnaprej določene elektronske naslove (glede na partnerja na računu).