Nudimo celovito rešitev za poslovanje Vaše organizacije. Posamične programske module najdete opisane v nadaljevanju ločene po uporabnosti, za paketno ponudbo pojdite na zavihek Cene in paketi.

Program Glavna knjiga SQL omogoča evidentiranje in spremljanje poslovnih dogodkov na enostaven in uporabniku prijazen način. Uporablja se lahko kot samostojna celota, ob uporabi programov iz paketa Biro SQL pa ponuja celovito programsko rešitev za vse vrste uporabnikov. Več..

Program omogoča vodenje davčnih evidenc za prejete in izdane račune (domači trg in tujina), oddajo poročil na eDavke, knjiženje v Glavno knjigo, itd. Več..

Program Osnovna sredstva SQL v celoti upošteva določbe prenovljenih Slovenskih računovodskih standardov 1, 2 in 13 (2002) glede razvidovanja (evidentiranja), obračunavanja in razkrivanja opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih dolgoročnih sredstev ter stroškov amortizacije. Več..

Program omogoča evidenco prihodkov in odhodkov gotovinskega poslovanja, zaključek dneva in knjiženje v Glavno knjigo. Več..

Modul omogoča evidentiranje in spremljanje poslovnih dogodkov za vse tiste uporabnike, ki NE uporabljajo dvostavnega knjigovodstva. Več..

Programski modul omogoča vnos strank, proizvodov, storitev, pogodbenih cen, komercialistov, IZDELAVA POLJUBNIH KOMERCIALNIH DOKUMENTOV (račun, ponudba, dobropis, bremepis, naročilo, …), vstavitev lastnega logotipa, izdelavo poljubnih izpisnih oblik dokumentov, statistike, itd. Več..

Modul omogoča celovito rešitev zagotavljanja bodoče optimalne zaloge proizvodov v veleprodajnem skladišču. Več..

Modul omogoča obračun potnih in delovnih nalogov, avtomatski prenos delovnih nalogov v Fakturiranje. Več..

Program Plače SQL omogoča skladno z veljavno zakonodajo obračun plač. Program je namenjen gospodarstvu (podjetja, samostojni podjetniki) in negospodarstvu (proračunski uporabniki – občine in šole; zavodi, društva, področje javnih del, ostalo,..). Več..

Program omogoča izdelavo obračunov dohodkov za rezidente in nerezidente, ki niso dohodki iz delovnega razmerja skladno z veljavno zakonodajo. Več..

Program se uporablja za vodenje in obdelavo podatkov o zaposlenih delavcih v podjetju in njegovih zunanjih sodelavcih. Namenjen je sodobnim kadrovnikom, ki želijo pri vsakdanjem delu prihajati hitro in enostavno do informacij o delavcih. Več..

Modul omogoča vnos otvoritve, prejemov, izdaj, prenosnic, stornov (prejema, izdaje). Razknjiževanje deluje po metodi FIFO in povprečni ceni. Možnost izdelave inventure, modul je v celoti povezan s komercialnim delom (razknjiževanje porabe). Več..

Program omogoča količinsko spremljanje zalog v podjetju. Več..

Mobilna aplikacija za komisioniranje prejemov in izdaj v vašem skladišču. Aplikacija deluje na Android skenerjih – optimizirana je za delovanje z skenerjem Zebra TC8000. Več..

Program Kompenzacije je celovita programska in informacijska rešitev za podjetja, ki se ukvarjajo s pripravo in izvedbo verižnih kompenzacij ter odkupom terjatev. Več..