Program je namenjen občinam pa tudi drugim uporabnikom, ki zaračunavajo najemnine grobov in porabljeno vodo po vodomerih. Program omogoča obdelave in vedenje evidenc.

Za oba segmenta programa je omogočeno

 • zaračunvanje storitev se vrši na osnovi cenika;
 • obdelave v zvezi z neplačanimi računi in opomini;
 • omogočen je uvoz plačil iz plačilnih datotek ISOXML ali *.ACD, kar omgoča avtomatsko zapiranje terjatev do strank;
 • delo s tranjniki;
 • izvoz podatkov iz računov v program DDV oz. Pisarniško poslovanje;
 • skupinsko ali posamično fakturiranje na osnovi naročil za fizične in pravne osebe;
 • arhivirnaje podatkov;
 • pomožna knjiga knjiga DDV;
 • pregled vseh podatkov na ekranu ali izpis s tiskalnikom;
 • izvoz izpisnih datotek v različne formate (excel, html, txt, bmp…);
 • najemninah za grobove in za parcele;
 • grobovih, vrstah grobov, načinu pokopa v njih;
 • najemnikih le-teh;
 • plačnikih ostalih storitev v zvezi s to dejavnostjo;
 • pokojnikih;
 • evidenca vodomerih;
 • o plačnikih vode in drugih storitev v zvezi z vodo stanja števcev, zamenjave…;
 • omogoča obračun porabljene vode in drugih storitev za poljubna obračunska obdoba;
 • poraba vode se lahko obračunava po dejanskem popisu ali kot pavšal;
 • kartice porabe vode.