Spoštovani,

V nadaljevanju posredujemo aktualni cenik storitev podjetja Independent d.o.o..:

Storitev Nova cena v EUR
Programiranje 76 EUR + DDV / ura – najmanjša enota za obračun je 1 ura
Programiranje – analitik 109 EUR + DDV / ura – najmanjša enota za obračun je 1 ura
Programiranje / takojšen odziv 109 EUR + DDV / ura – najmanjša enota za obračun je 1 ura
Programiranje – analitik / takojšen odziv 200 EUR + DDV / ura – najmanjša enota za obračun je 1 ura
Programiranje – mobilne aplikacije Android 109 EUR + DDV / ura – najmanjša enota za obračun je 1 ura
Programiranje – spletne tehnologije 109 EUR + DDV / ura – najmanjša enota za obračun je 1 ura
Servis podatkov / Instalacija programske opreme 76 EUR + DDV / ura – najmanjša enota za obračun je 15 minut
Programer – vzdrževanje 76 EUR + DDV / ura – najmanjša enota za obračun je 15 minut
Vzdrževanje/Servis – programska oprema brez vzdrževalne pogodbe 109 EUR + DDV / ura – najmanjša enota za obračun je 1 ura
Programiranje – programska oprema brez vzdrževalne pogodbe *** 129 EUR + DDV / ura – najmanjša enota za obračun je 1 ura
Uvajanje – izobraževanje 76 EUR + DDV / ura – najmanjša enota za obračun je 1 ura
Ostale storitve in svetovanje 109 EUR + DDV / ura – najmanjša enota za obračun je 1 ura
Ponovna namestitev programskega paketa INSQL 200 EUR + DDV *
Ostale storitve in svetovanje 109 EUR + DDV / ura – najmanjša enota za obračun je 1 ura
Prevozni stroški **** 0,8 EUR + DDV /km

* programska oprema se namešča na sistemsko programsko opremo naročnika. Naročnik zagotovi, da je sistemska programska oprema (Windows) ustrezna/kompatibilna z našo programsko opremo. Cena velja za namestitev podatkovnega strežnika MSSQL, namestitev Management Studio aplikacije, konfguracijo požarnega zidu in ostale osnovne nastavitve za delovanje podatkovnega strežnika ter vzpostavljanje do 1 odjemalca (računalnika) – stranka zagotovi povezavo na nivoju podatkovnega sistema (file system). Vzpostavitev vsakega naslednjega odjemalca se obračuna po veljavnem ceniku storitve “Servis podatkov / Instalacija programske opreme”. K storitvi ne sodi vzpostavljanje arhivov podatkovnih baz.

*** dodatno se obračuna nadgradnja programske opreme v vrednosti nakupne vrednosti (brez obračunanih popustov) programske opreme (vključno z vsemi preteklimi dodelavami), pridružujemo si pravico do dviga cen v primeru splošnega dviga življenskih stroškov. V ceno so zajete vse nadgradnje v tekočem letu (ne velja za program Plače in Honorar – po dogovoru).

**** za razdalje daljše od 5km. Strošek zajema kilometrino in porabljen čas na poti.

V primeru nejasnosti oziroma dodatnih vprašanj smo na voljo.

Pridružujemo si pravico do spremembe cen storitev brez predhodne objave.

Cena storitev, ki niso objavljene na ceniku po predhodnem dogovoru.

Za storitve po delavnem času (po 15.00) se zaračuna dodatek v višini 35%, za storitve opravljene po 20 uri in ob sobotah, nedeljah in praznikih pa 100%. Storitve se dogajajo po dogovoru.

Za razumevanje se vam najlepše zahvaljujemo.

Posodobljeno dne, 21.2.2024