Prenovljen in posodobljen program Projekti SQL je namenjen občinam. Omogoča evidenco pogodb z občani za obročno odplačevanje obveznosti od občine po projektih.

Deluje na vseh Microsoft operacijskih sistemih, od vključno Windows XP navzgor. Za shranjevanje podatkov uporablja podatkovni strežnik Microsoft SQL Server verzija 2000 in navzgor.

Osnovne funkcije

Razpis projektov.
Evidenca pogodb z občani po projektih in priprava obrokov.
Priprava računov oz. obvestil z obrazci UPN za obdobje zapadlosti obrokov ali za poljubni obrok.
Priprava UPN obrazcev za pogodbo za paketni izpis.
Omogočena je evidenca plačil preko glavne knjige (saldakonti) ali kot analitična evidenca v programu.
Priprava temeljnic in avtomatsko knjiženje v Glavno knjigo.
Vnos in evidenca plačil.
Kartice plačil, seznam stanj na dan, izpis opominov in IOP.
Izračun zamudnih obresti.

Dodatne funkcionalnosti

Omogočeno je izpisovanje obrazcev z UPN in OCR vrstico s sklicevanjem po modelu 12. Izpis je v celoti nastavljiv vključno z grafično glavo, žigom in podpisom.

Pregledi in izpisi

Vse podatke, ki so vidni na ekranu, je mogoče izpisati ali izvozi v dokumente poljubnih formatov: pdf, xls, xml, html, bmp, jpg, rtf, doc…