Naročniško-izdajni modul

Programski modul omogoča celovito rešitev na področju naročil kupcev, naročil dobaviteljem, materialnega poslovanja, odpreme/izdaje naročnikom, maloprodaje in veleprodaje, integracijo s spletnimi trgovinami (prenos naorčil s spleta, osveževanje zaloge na splet), pripravo in tiskanje nalepk za kurirsko službo ob izdaji blaga, itd. Rešitev je zasnovana tako, da so posamezne akcije med seboj povezane, kar omogoča optimizacijo vnosa podatkov, sledljivost, manjšo verjetnost napak ob vnosu in prihranek na času zaposlenih. Mobilni prejemno-izdjani modul omogoča evidentiranje prejemov oz. izdaj z mobilnimi čitalci s pomočjo črtnih kod na izdelkih oz. regalih (lokacije).

Maloprodaja

Izdaja računov in dobropisov. Potrjevanje na FURS. Samodejno razknjiževanje zalog.

Maloprodaja

Izdaja maloprodajnih računov in dobropisov. Tiskanje na A4 in 80 mm papir. Potrjevanje na FURS.

Veleprodaja

Izdelava vseh tipov komercialni dokumentov, statistike, samodejno razknjiževanje zalog.

Velepordaja

Izdaja računov, dobropisov, ponudb, … eRačuni, pošiljanje po mailu, itd. Samodejna razknjiževanja.

Naročila kupcev

Ročen vnos naročil kupcev, samodejen uvoz iz spletne trgovine ali uvoz iz datoteke.

Naročila kupcev

Vnos naročil kupcev. Statusi stanja naročila, opombe. Uvoz naročil iz poljubne spletne trgovine. Barvanje naročil kjer so vsi izdelki na zalogi.

Naročila dobaviteljem

Izdelava naročil dobaviteljem na podlagi naročil kupcev ob upoštevanju minimalnih zalog.

Naročila dobaviteljem

Samodejna izdelava naročil dobaviteljem na podlagi naročil kupcev. Možnost spremembe  dobavitelja za proizvod pred izdelavo naročila.

Skladišče

Ročen ali avtomatski uvoz (xls, txt, csv) prejemnic in ostalih založnih dokumentov. Pregledi in izpisi.

Skladišče

Materialno poslovanje. Univerzalen modul za uvoz prejemov. Prenosni med skladišči, razni pregledi, stanja zalog, itd.

Odprema naročnikom

Modul omogoča izdelavo odpremnih dokumentov na podlagi naročil kupcev. Možnost kreiranja delnih odprem.

Odprema naročnikom

Modul iz odprtih naročil za kupca  samodejno izdela odpremni dokument. V primeru več naročilnic izdela 1 odpremni dokument. Korigiranje količin..

Kurirska služba

Izdelava in tiskanje nalepk s št. paketa za kurirsko službo. Povezava paketov z odpremnim dokumentom.

Kurirska služba

Izdelava nalepk za kurirsko službo z enim klikom ob zaključevanju računa. Prenos št. paketa na izpis računa in v spletno trgovino.

Spletna trgovina

Samodejni prenos naročil, osveževanje stanja zalog, statusi pošiljk, št. paketa, dodajanje novih izdelkov,..

Spletna trgovina

Samodejni prenos naročil in novih kupcev iz spleta. Pošiljanje novih proizvodov v splet. Sinhronizacija zalog, statusov naročila in št. paketa.

Lager

Mobilna aplikacija namenjena Android čitalcem črtnih ali QR kod. Aplikacija optimizira in racionalizira delo v vašem skladišču. Omogoča prevzeme, premike, izdaje blaga. Prevzemi in izdaje so na čitalcih vidne glede na zavedene prejeme in izdaje v programu Fakturiranje. Aplikacija omogoča razne preglede, ki skladiščniku poenostavijo delo, da le to čim hitreje in zanesljivo opravi.

Aplikacija je avtomatizirana z namiznim programom Fakturiranje kjer v primeru prejemov avtomatsko pripenja lokacije proizvodov v primeru izdaje pa zmanjšuje količine na lokacijah preko dokumenta dobavnica. Slike aplikacije:

Reference