ENOSTAVEN, UČINKOVIT, VAREN, AVTOMATIZIRAN IN UPORABNIKU PRIJAZEN RAČUNOVODSKI PROGRAM

Informacijska rešitev je namenjena podjetjem z lastnim računovodstvom kot računovodskim servisom saj omogoča celovito upravljanje s podatki. Posamični programski sklopi so povsem povezani med seboj tako, da podatke vnesete samo enkrat, obdelujete pa jih na vseh področjih računovodskega programa. Kot glavno prednost si štejemo, da je programska rešitev razvita v stiku z uporabniki.

ZAČETEK UPORABE

Po namestitvi na Vaš računalnik lahko pričnete program nemudoma uporabljati.

ZAČETEK UPORABE

Inicializacija podjetij namreč nudi mnogo pred nastavljenih možnosti za podjetja, samostojne podjetnike, proračunske uporabnike, itd. V primeru, ko Vam prednastavljene možnosti ne ustrezajo le-te enostavno spremenite v programih.

UPORABA

Programski paket nudi popolno uporabniško izkušnjo.

ENOSTAVNA IN LOGIČNA

Programska oprema je razvita v stiku z uporabniki. Le tako lahko nudi popolno uporabniško izkušnjo.

ZAKONSKA SKLADONOST

Programsko opremo nenehno nadgrajujemo tako zakonsko kot funkcionalno.

ZAKONSKA SKLADONOST

Programska oprema  se nenehno prilagaja in spreminja glede na zakonske spremembe. Programsko opremo po navadi prilagodimo takoj po objavi zakonske spremembe v Uradnem listu RS. Zakonskim nadgradnjam v večini primerov pripadajo tudi manjše funkcionalne spremembe. Spremembe so vedno objavljene v novostih o programu tako, da jih lahko uporabnik vedno preveri pred ali po nadgradnji.

PRILAGODLJIVOST

Posamični programski moduli so popolnoma prilagodljivi uporabniku, uporabniku nudijo mnogo izpisov in poročil.

PRILAGODLJIVOST

Programski moduli omogočajo mnogo različnih nastavitev, funkcionalnosti, izpisov in poročil. V primeru, da možnosti stranke ne zadovoljijo se lahko programska oprema dodela po naročilu.

ZANESLJIVOST IN VARNOST

Programska oprema Independent uporablja zanesljiv in varne tehnološke rešitve. Arhiviranje podatkov je možno na poljubno lokacijo pri stranki ali v splet.

ZANESLJIVOST IN VARNOST

Programski moduli tečejo na podatkovnem strežniku Microsoft SQL, ki je najbolj razširjen podatkovni strežnik v poslovnem svetu. Podatki so relacijsko povezani in ne dovoljujejo nepooblaščenega brisanja.
Arhiviranje podatkov se izvaja avtomatsko ali ročno na želeno lokacijo stranke.

PRENOS PODATKOV

Programski moduli omogočajo izvoz in uvoz podatkov v dogovorjenem podatkovnem formatu.

UVOZ/IZVOZ PODATKOV

Ker se zavedamo, da imajo Vaše stranke programsko opremo drugih proizvajalcev omogočamo zraven unificiranih standardov (ZbsXML, eSlog 1.6, itd.) tudi vnaprej dogovorjene uvoze in izvoze podatkov v računovodski program. Kot glavno prednost izpostavljamo UVOZ izdanih računov vaše stranke v davčno knjigo izdanih računov v računovodski program. Uvoz se vrši preko XML datoteke (eSlog standard).

PREPIS OBSTOJEČIH PODATKOV

Možnost vpisa osnovnih šifrantov in ostalih dogovorjenih podatkov v računovodski program Independent d.o.o.

PREPIS OBSTOJEČIH PODATKOV

Možnost uvoza osnovnih šifrantov in ostalih želenih podatkov iz starih evidenc (programov) v računovodske programe podjetja Independent d.o.o. Stranka zagotovi ustrezne vnaprej dogovorjene podatke.