UPS MANAGER

Program je namenjen celovitemu vodenju dokumentacije, ki jo upravnik vodi v zvezi s svojo dejavnostjo in pa posredovanju te dokumentacije v elektronski obliki, preko web portala ali klasično po pošti strankam – komitentom. S tem programom se da doseči centralizacijo dokumentacije in učinkovito iskanje na osnovi razporeditev po stanovanjskih celotah, ki jim ta dokumentacija pripada.

Poleg tega smo v programu precej pozornosti posvetili izdelavi enovitih letnih poročil, ter zagotovili integriteto poročila kot takega skupaj s prilogami, ki se dajo obravnavati za vsakega prejemnika posebej, kot tudi masovno za večjo skupino podobnih si prejemnikov (kar je večina slučajev). Priloge so lahko kakršnegakoli računalniškega formata, kar vključuje tudi skenirane dokumente. Za formate, katerih narava pa omogoča spreminjanje vsebine (npr. Wordove datoteke), pa smo implementirali orodje s katerim priloge lahko urejate, preglejujete in shranjujete v podatkovno bazo (kar močno pripomore k organiziranosti). Predvsem pa je za vas pomembno, da boste imeli s pomočjo predlog poročilo sestavljeno v parih klikih in ko boste natisnili vsa poročila za vse prejemnike bodo le ta urejena tako, da vam ne bo potrebno iskati katera priloga spada k kateremu poročilu, saj je za natančen redosled poskrbljeno.

Program uspešno implementira tudi pojem letnega plana in predloga letnega plana. Oba dva se za posamezno leto določita na nivoju stanovanjske celote. Letni plan kot tak, je del letnega poročila medetem, ko se predlog letnega plana obravnava kot priponka k letnemu poročilu(tiska se za osnovnim poročilom). Seveda je možno obadva letna plana izklopit/vklopit v primeru, da ju nočemo posredovat naslovnikom.

Kot priponka se tiska tudi vabilo na sestanek. To vabilo deluje na principu spojnih polj programa Microsoft Word. To pomeni, da lahko vsebino in obliko vabila oblikujete sami (lahko pa seveda uporabite privzeto obliko programa). Vabilo se privzeto tiska pred letnim poročilom (prvi dokument, ki se tiska pri posameznem izvodu poročila). Seveda je možno vabilo enako, kot vse ostale module izklopit.

Program je neposredno povezan s programom UPS WIN, iz njega črpa potrebne informacije ki jih smiselno združi in pripravi v obliki, ki je določena z zakonom oz. primerna za distribucijo strankam. Na program pa se navezuje tudi modul E-UPRAVNIK, ki je namenjen obveščanju vaših komitentov preko internetnega vmesnika.

Pomembna prednost programa je tudi modul ki ločeno obravnava stroške obratovanja (redni obračun), stroške rezervnega sklada, in stroške obratovanja poljubnega obračuna. Gre se dejansko za tri ločene sezname stroškov, kjer na osnovi izbrane stanovanjske celote z klikom na gumb program izračuna, oblikuje in prikaže omenjene podatke (prikaz na vmesniku in poročilu).

S programom:

  • Evidentirajte in vodite podatke o dogajanjih skozi leto.
  • Vodite evidenco za nazaj.
  • Enostavno in efektivno organizirajte dokumente.
  • Informirajte svoje komitente in v vsakem momentu imejte pripravljene odgovore na njihova vprašanja
  • Z par kliki tvorite letno poročilo z pripadajočimi finančno računovodskimi podatki in prilogami za prejemnike…