Mobilna aplikacija namenjena Android čitalcem črtnih ali QR kod. Aplikacija optimizira in racionalizira delo v vašem skladišču. Omogoča prevzeme, premike, izdaje blaga, inventuro blaga v skladišču, itd. glede na zavedene lokacije. Prevzemi in izdaje so na čitalcih vidne glede na zavedene prejeme in izdaje v zalednem programu Fakturiranje. Na prenosnem terminalu je mogoče izdajni dokument (dobavnico) tudi izdelati ali popraviti (dopolniti) glede na vnešeno v zalednem programu Fakturiranje. Aplikacija omogoča razne preglede, ki skladiščniku poenostavijo delo, da le to čim hitreje in zanesljivo opravi.

Za več informacij glede aplikacije se obrnite prosim na prodaja@independent.si ali 02 22 81 562.

a. povezana s podatkovno bazo programa Fakturiranje. Potrebna WIFI povezava ali mobilni prenos podatkov (SIM).
b. zanesljiva in enostavna za uporabo.
c. možnost evidentiranja po lokacijah (paletnih mestih) ali proizvodih.
d. deluje na napravah Andorid 4.4 ali novejših (za skeniranje potreben laserski čitalec).
e. deluje s črtno kodo ali kodo QR.
f. možnost kreiranja dokumentov (prejemov, izdaj) tudi na napravi.
g. inventura blaga v skladišču.

Dokumenti, ki jih komercialist v Fakturiranju postavi za komisioniranje oz. jih poknjiži čakajo skladiščnika nemudoma v mobilni aplikaciji Lager. Ko skladiščnik 1 prične z obdelavo dokumenta gre ta v sekcijo “moji prejemi”. Ostalim skladiščnikom ta dokument zgine iz nabora dokumentov.

Aplikacija omogoča 2 vrsti premikov:
1. Premik iz nulte lokacije: Nulta lokacija je otvoritvena, uporabite jo prvič, po otvoritvi.
2. Premik PC: Premiki iz prevzemne cone na ustrezne lokacije v skladišču.
3. Premiki blaga med različnimi lokacijami v skladišču.

Odprema blaga naročnikom. Aplikacija omogoča prikaz vseh odprem, ki čakajo na izdajo ali prikaz odprem pripravljenih za določenega uporabnika.

Inventura blaga v skladišču. Aplikacija omogoča inventuro na podlagi skeniranja črtnih kod izdelkov ali ročnega iskanja med blagom generiranim v inventuri ali šifrantu proizvodov.

Tiskanje nalepk s črtno kodo proizvodov je mogoče iz mobilne naprave ali iz programa Fakturiranje.

Aplikacija je avtomatizirana z namiznim programom Fakturiranje kjer v primeru prejemov avtomatsko pripenja lokacije proizvodov v primeru izdaje pa zmanjšuje količine na lokacijah preko dokumenta dobavnica. Slike aplikacije:

Osnovno okno aplikacije Lager
Odprema naročnikom
Odlaganje blaga na paletno mesto
  • Možnost izvedbe inventure materiala/blaga v skladišču.
  • Direktna povezava s Microsoft SQL strežnikom.
  • Možnost dodelave aplikacije za povezovanje z vašo zaledno aplikacijo.
  • Možnost dodelave aplikacije po vaših željah.