Program Izvršbe SQL je namenjen evidentiranju izvršb in vseh aktov, ki spadajo k spisom. Je tesno povezan s programom UPS, v katerem kreiramo predloge izvršb in jih kot spise in akte prenesemo v Izvršbe SQL.
V programu vodimo spise, v spisih akte, znotraj akta in spisa pa še kartico spisa, na katero vnašamo oz. prenašamo terjatve in plačila.
Uporaba programa UPS ni potrebna, saj so vsi vnosi omogočeni tudi za ročni vnos.
Avtomatsko osveževanje procesnih dejanj nam omogoča ažuren vpogled v dejanja, ki so bila izvedena no določeni izvršbi.

Kljub avtonomnemu delovanju pa obstaja močna vez med programom UPS in programom Izvršbe. V programu UPS izdelamo nabor vseh izvršb, avtomatično so opremljene z kontnikom, stroškovnikom itd. Nato naredimo prenos v podatkovno strukturo sistema Izvršbe SQL, kar pomeni, da smo skreirali pripadajoče pravne spise in akte. Ta del nam omogoča tudi kreiranje in oddajo paketnih e izvršb, kjer lahko praktično z le nekaj kliki izdelujemo xml pakete po 100 izvršb in jih neposredno iz programa oddamo/pošljemo na spletni portal sodstva Republike Slovenije – covl. V povezavi z spletnimi servisi covl program omogoča pregled nad dogajanjem vsake posamezne izvršbe (procesna dejanja, statusi izvršb…).