Namen

Program Kompenzacije je celovita programska in informacijska rešitev za podjetja, ki se ukvarjajo s pripravo in izvedbo verižnih kompenzacij ter odkupom terjatev.

Osnovne funkcije programa

Program sledi filozofiji »vse na enem mestu« in omogoča:

 • sestavo verižnih kompenzacij;
 • avtomatsko pošiljanje kompenzacijskega predloga udeleženim strankam preko spletne pošte;
 • pripravo in izpis: pogodbe o odkupu terjatev, asignacijske pogodbe.

S pomočjo osrednjega dela programa – pregleda kompenzacij,  je mogoče vnešene kompenzacije pregledovati, sortirati in iskati ter izpisovati na poljubne načine.

Zagotovljena sta dober nadzor nad procesi obravnavanja kompenzacij in dobra ergonomija oz. prijaznost dela zaradi centralnega pristopa obravnavanja procesov.

 • delo s splošnimi šifranti (kot so: pošte, banke in partnerji);
 • dodajanje novih, kopiranje ali spreminjanje obstoječih kompenzacij, zaključevanje, brisanje, storniranje…;
 • urejanje pripadajoče kompenzacijske verige po členih (vnos, sprememba, vrivanje, brisanje…);
 • izpis seznamov kompenzacij po poljubnih kriterijih;
 • prenos kompenzacij v program WinFax za nadaljno pošiljanje telefaxov udeležencev verige;
 • izdelava in izpis računov za provizijo;
 • izdelavo in izpis dobropisov;
 • priprava ISOXML datoteke za nakazila;
 • izpis nalepk z naslovi partnerjev;
 • spremljanje nakazil po pogodbah.

Zagotavljena je integracija podatkov, in sicer:

 • horizontalno – povezano zaporednost od vnosa do zaključka kompenzacije in
 • vertikalno – povezana zbirnost oz. sumiranje podatkov, ki je vidna preko pregledov in izpisov.

Program je razvit v sodobnih tehnoloških okoljih, kar zagotavlja nadaljnje možnosti za posodabljanja in sledenje novim verzijam. Za shranjevanje podatkov uporablja relacijsko bazo Microsoft SQL Server ali njeno namizno različico MSDE, ki zagotavlja visoko stopnjo varnosti in stabilnosti podatkov. Podatke je mogoče na dokaj enostaven način uporabljati tudi v ostalih Microsoft-ovih programih (Excel, Word…). Zahtevnejše uporabnike bo zadovoljila uporaba analitičnih storitev (OLAP), ki jih vključuje SQL strežnik.

 • Program uporablja Microsoft-ovo API komponento, kar pomeni, da zna dokumente ustvarjene v programu Kompenzacije v Microsoft Outlook-u odpreti kot priponko v novem sporočilu.
 • Program je avtomatiziran z Independent Glavno Knjigo
 • Omogočeni so izvozi za računovodske programe Hermes, Minimax, Birokrat,..