V podjetju Independent d.o.o. smo v 25 letih raazvoja raazvili kar nekaj namenskih aplikativnih rešitev…