Celovita rešitev za poslovanje proračunskih uporabnikov (občine, osnovne šole in ostale javne ustanove).

Programski paket je sestavljen iz modulov, ki nudijo podporo proračunu občine, računovodstvu (Glavna knjiga s saldakonti, knjiga DDV, osnovna sredstva, itd.), obračunu dohodkov zaposlenih in ostalim občinskim službam (grobarine, vodarine, komunala, itd.).