e-Likvidacije – spletni dokumentarni sistem je internetna aplikacija, ki deluje kot dokumentarni sistem za prejete in izdane dokumente. To so dokumenti, ki prihajajo ali gredo iz poslovnega sistema (npr. prejeti in izdani računi, predračuni, zahtevki, interna pošta…) in proces dela zahteva njihovo evidentiranje, shranjevanje originalov dokumetov ter posredovanje nadaljnim uporabnikom za potrebe kontrole ter likvidiranja.

V dokumentarni sistem evidentiramo prejete in izdane dokumente, ki so v elektronski obliki ali klasični (papirni) obliki. Pri dokumentih (računih), ki so v elektronski obliki (format XML) se podatki uvažajo avtomatsko kar pomeni, da se podatki v evidenco včitavajo direktno in jih ni potrebno ročno prepisovati. S tem prihranimo na času in stroških. Originale dokumentov se shranjuje v XML formatu (elektronske račune) ali v slikovnem formatu s predhodnim skeniranjem dokumenta.

Aplikacija e-Likvidacije – spletni dokumentarni sistem je primerna za večja podjetja z dislociranimi poslovnimi enotami. V celoti je povezana z namizno programsko opremo Independent, kar pomeni, da se akcije zapisov, sprememb, itd. v spletni aplikaciji e-Likvidacije – spletni dokumentarni sistem odražajo v namizni aplikaciji Likvidacije in obratno.

  • Evidentiranje prejete in izdane pošte
  • Shranjevanje in možnost pregledovanja originalnih dokumentov, ki so predhodno skenirani ali prejeti kot e-računi
  • Avtomatsko razdeljevanje pošte nadaljnjim uporabnikom v likvidiranje (pregled, kontrolo, ipd.)
  • Možnost naknadnega vrivanja likvidatorjev pošte
  • Evidentiranje elektronskih računov (E računi)
  • Paketni uvoz elekronskih računov