Celovita aplikativna rešitev za podjetja, ki upravljajo in vzdržujejo več stanovanjske objekte. V povezavi z ostalimi programskimi moduli Independent za računovodstvo predstavlja integriran informacijski sistem, ki nudi uporabniku celovito rešitev na področju upravljanja in vodenja lastnega podjetja (računovodstvo, komerciala, kadrovska – plače).

Programski paket za upravnike je sestavljen iz več programskih modulov: Upravljanje stanovanj (jedro), UPS Manager, Klicni center, Razdelilniki in spletna aplikacija namenjena upravnikovim komitentom e-Upravnik. Programski paket omogoča izdajo in prejem eRačunov.

 

Uporabnik tako npr. podatke za obračun vnaša oz. uvaža (eRačuni) samo 1x le-ti pa se na podlagi pred nastavitev (“template”) prerazdelijo samodejno.

Najpogostejši primer uporabe modulov pri upravnikih

Aplikativna rešitev za upravnike več stanovanjskih objektov brez lastnega računovodstva. Programska rešitev je sestavljena iz treh ločenih modulov, ki so v celoti avtomatizirani. Program Likvidacije omogoča skeniranje vhodne pošte ter pripenjanje skeniranih dokumentov vneseni pošti ali uvoz eSlog 1.6 eRačunov. Račune dobaviteljev, ki so predmet delitve (niso predmet davčne knjige upravnika) nato prepišete v knjigo ostalih računov, kjer nato na podlagi predhodno nastavljenih predlog (enkratno opravilo) v programu Upravljanje stanovanj prerazdelite stroške, ki so osnova za obračun, podatke pa nato objavite v splet na portal e-Upravnik do katerih imajo komitenti dostop vse dni v tednu.

1. Skeniranje / uvoz eRačunov
Evidentiranje vhodne pošte.

Evidentiranje prejetih računov poteka na dva načina in sicer uvoz eRačunov standard eSlog 1.6 ali ročen vnos. Pri ročnem vnosu ima uporabnik možnost vhodne dokumente skenirati in jih pripeti v program Likvidacije v sekcijo knjige ostalih računov.

2. Razdeljevanje stroškov
Avtomatsko ali ročno razdeljevanje računov dobaviteljev.

Razdeljevanje stroškov na podlagi pred nastavljenih predlog (formul) iz vnesenih računov v program Likvidacije ali ročna razdelitev stroškov za izbran objekt.

3. Obračun
Redni, poljubni, rezervni sklad.

Program Upravljanje stanovanj omogoča izdelavo rednega, poljubnega in obračuna rezervnega sklada ter obračuna najemnin.

4. Izpis / pošiljanje računov
Tiskalnik, pošiljanje tiskarju (EPPS, KRO), epošta, eRačun.

Razdeljene račune (položnice) lahko natisnete na tiskalnik in/ali jih pošljete tiskarju (EPPS ali KRO) in/ali jih posredujete komitentu preko epošte in/ali zanj kreirate eRačun.

5. Prenos podatkov obračuna v splet
Prenos obračuna v splet s samo nekaj kliki.

Zaključen obračun skupaj z ostalimi pomembnimi podatki z nekaj kliki prenesete v spletno aplikacijo e-Upravnik. Komitenti imajo do svojih podatkov dostop 24 ur na dan, 7 dni v tednu, 365 dni v letu. Več..

6. Evidence
Šifranti lastnikov, najemnikov, plačnikov, št. stanovalcev, živali.

V programu se nahaja mnogo šifrantov, ki so pomembni za izdelavo obračunov kakor tudi za pomožne evidence.

7. Izpisi
Poročila za komitente, upravitelje in tretje osebe

Program omogoča preko 1000 raznih izpisov. Poročila so namenjena stanovalcem (komitentom), upraviteljem in tretjim osebam (npr. zavarovalnice).

8. Plačila
Bančni izpiski, knjiženja, zapiranja plačil, pregledi, opomini, ..

Program omogoča avtomatsko ali ročno knjiženje bančnih izpiskov, izpis kartice komitenta, izstavljanje opominov, itd.

9. Ostalo
Uvajanje za delo s programom, podpora po nakupu.

Uvajanje za delo s programom poteka na konkretnih primerih (s stranko naredimo skupaj prvi obračun). Programu pripadajo tudi pisna navodila. Podpora po nakupu – vsak delovni dan med 7.00 in 15.00 v 48 urah od prijave težave (v praksi še isti dan).