Modul omogoča celovito rešitev zagotavljanja bodoče optimalne zaloge proizvodov v veleprodajnem skladišču ob upoštevanju:

 • prejetih naročil kupcev;
 • predvidenih datumov odpreme;
 • izdanih naročil dobaviteljem;
 • predvidenih oz. potrjenih datumov dobave;
 • trenutnega stanja zaloge z upoštevanjem minimalnih količin, ipd…
 • potrditev naročil kupcev;
 • formiranje odpreme oz. izdajnice na osnovi potrditve naročil;
 • naročila dobaviteljem;
 • pregled stanja zaloge upoštevaljoč potrditve naročil in naročila dobaviteljem;
 • grafično (v barvah) označevanje statusov dobav oz. odpreme;
 • izpis odprtih potrditev naročil za obdobje po kupcih;
 • izpis odprtih naročil dobaviteljem za obdobje po dobaviteljih;
 • izpis kartice naročil;
 • izpis plana odpreme za kupca;
 • poljubno oblikovanje dokumentov namenjenih strankam.