Prenovljen in posodobljen program Skladiščno poslovanje SQL, omogoča količinsko spremljanje in evidenco proizvodov po skladiščih.

 • Količinska evidenca proizvodov po skladiščih.
 • Poljubno število skladišč in proizvodov.
 • Poljubne vrste skladiščnih dokumetnov.
 • Enostaven vnos in urejanje dokumentov: prejem, izdaja…
 • Uporabniško nastavljiv videz dokumentov, kot v programu Fakturiranje SQL.
 • Enostavna izvedba inventure, za poljubno obdobje in poljubno število skladišč.
 • Avtomatsko kreiranje otvoritvenih dokumentov ter dokumentov za inventurne viške in manjke.
 • Vpogled v stanja zalog na dan, skladiščne kartice in nekorantno zalogo, brez izpisovanja, na hiter in enostaven način za poljubno obdobje.
 • Omogača delo in zaključevanje za datumsko poljubno poslovno leto.
 • Podatke je mogoče pregledovati in izpisovati tudi za obdobje daljše od poslovnega leta.
 • Enostavno način kopiranja dokumentov po načelu: kopiraj – prilepi.
 • Povezava s programom Delovni nalogi, omogoča uvoz porabljenih proizvodov po delovnem nalogu v izdajni dokument.
 • Povezava s programom Fakturiranje SQL, omogča izvoz prejemnih in izdajnih dokumentov v evidenco zalog, kjer se porabljena in prejeta količina ovrednoti.

Vse podatke, ki so vidni na ekranu, je mogoče izpisati ali izvozi v dokumente poljubnih formatov: pdf, xls, xml, html, bmp, jpg, rtf, doc…. Ti pregledi in izpisi so:

 • Zaloge na poljubni dan za poljubno ali vsa skladišča.
 • Skladiščne kartice za poljubno obdobje po skladiščih.
 • Izpis nekorantne zaloge.
 • Izpis popisnih listov po skladiščih.
 • Izpis inventurnih seznamov po skladiščih.
 • Izpis inventurnih viškov in manjkov.
 • Izpis skladiščnih dokumentov, ki jih je mogoče poljubno oblikovati, tako da se skladajo s celostno podobo firme (grafični logotip ipd…)