Program se uporablja za vodenje in obdelavo podatkov o zaposlenih delavcih v podjetju in njegovih zunanjih sodelavcih. Namenjen je sodobnim kadrovikom, ki želijo pri vsakdanjem delu prihajati hitro in enostavno do informacij o delavcih. Številne možnosti pregledov, izračunov in izpisov omogočajo učinkovite analize ter izdajo zakonsko predpisanih obrazcev.
Program je povezljiv s programskimi moduli Plače, Honorar in vsemi ostalimi, ki uporabljajo podatke o delavcih.

NOVO!

 • evidenca VPD (varstvo pri delu), izpisi in pregledi – možnost pripenjanja prilog pdf, tif, word, excel;
 • evidenca zdravniških pregledov, izpisi in pregledi – možnost pripenjanja prilog pdf, tif, word, excel;
 • evidenca reverzov – šifrant predmetov, ki so predmet reverzov, evidenca reverzov za delovca, izpisi in pregledi, možnost pripenjanja prilog pdf, tif, word, excel;
 • evidenca poljubnih podatkov, izpisi in pregledi, možnost pripenjanja prilog pdf, tif, word, excel;
 • lokacije opravljanja dela;

 • evidentiranje popolnih osnovnih podatkov o delavcih;
 • evidentiranje podatkov v zvezi z zaposlitvijo in delovnim mestom;
 • vodenje pogodb o zaposlitvi in delovnih dovolenj;
 • pregled podatkov o delovni dobi delavcev (na katerikoli dan, v podjetju ali skupaj);
 • evidentiranje podatkov potrebnih za obračun plač;
 • evidentiranje podatkov o družinskih članih delavcev in olajšavah v zvezi z njimi;
 • vodenje podatkov o izobrazbi, šolanju, izpopolnjevanju, usposabljanjih in udeležbi na seminarjih;
 • vodenje podatkov o zdravstvenem stanju, poškodbah na delu, invalidnosti ter zavarovanjih;
 • evidentiranje podatkov o dopustih;
 • vodenje podatkov o nagradah in disciplinskih ukrepih;
 • predogled in izpis zakonsko predpisanih obrazcev za prijavo, odjavo oz. spremembo podatkov za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje (M1, M3, M-DČ);
 • vodenje podatkov o lokacijah opravljanja del;
 • vodenje podatkov o reverzih za predmete izdane delavcu (delovne obleke, pripomočki…)
 • vodenje poljubnih uporabniško določenih podatkov delavcev (telefon, GSM, osebni zdravnik ipd…)
 • izpis kartice delavca;
 • izpis standardnih pregledov delavcev po različnih kriterijih oz. zahtevah;
 • izpis pregleda delovne dobe delavcev na željeni dan z možnostjo izvoza v Excel;
 • izpis odločb o dopustih;
 • izpis dodatkov na delovno dobo v izbranem letu;
 • izpis jubilantov za izbrano leto;
 • izpis raznih šifrantov;
 • izpis obvestil letnem dopustu;
 • izpis reverza;
 • izpis podatkov o zdravniških pregledih;
 • izpis poljubnih podatkov po različnih kriterijih.