Osnovna sredstva in drobni inventar

Domov » Programi » Osnovna sredstva in drobni inventar
Osnovna sredstva in drobni inventar2018-03-12T12:41:55+00:00

Program Osnovna sredstva SQL v celoti upošteva določbe prenovljenih Slovenskih računovodskih standardov 1, 2 in 13 (2002) glede razvidovanja (evidentiranja), obračunavanja in razkrivanja opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih dolgoročnih sredstev ter stroškov amortizacije.

 • evidenca nabave, obračuna in izločanja osnovnih sredstev;
 • evidenca vseh vrst opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev;
 • evidnca investicij v teku;
 • izdelava poljubnih predračunov amortizacije
 • obračunavanje amortizacije osnovnih sredstev po metodi enakomernega časovnega amortiziranja
 • prevrednotovanje OS v skladu z veljavnimi SRS
 • pregledi in izpis gibanja osnovnih sredstev;
 • izločitve neuporabnih osnovnih sredstev in primanjkljaji osnovnih sredstev;
 • prodaja osnovnih sredstev;
 • v celoti podprta uporaba črtne kode;
 • izvedba inventure, izpis popisnih razlik, izpis popisnih list po razuličnih ključih;
 • izvozi podatkov v različne datoteke (Excel, Word, HTML, TXT…);
 • avtomatsko generiranje temeljinice za knjiženje v Glavno knjigo SQL iz paketa Biro SQL;
 • možnost vodenja evidenc za poljubno število podjetij;
 • avtorizacije dostopov na nivoju podjetja, programa in posameznih obdelav za uporabnika ali skupino uporabnikov;

Mobilna inventura osnovnih sredstev

Mobilni popis osnovnih sredstev za namene inventure omogoča ugodno in predvsem učinkovito beleženje opreme v podjetju iz registra  programa Osnovna Sredstva ali na podlagi uvožene besedilne datoteke znanega formata. Mobilna aplikacije je avtomatizirana s programom Osnovna sredstva. Več..

Računalnik Lenovo

Zanesljiv računalnik s 3 letno garancijo
Operacijski sistem Windows 10 pro
i3 ali i5 procesor
8 GB DDR pomnilnika
256 SSD - disk