Drugi dohodki

Domov » Drugi dohodki
Drugi dohodki2017-02-13T08:22:35+00:00

Program vam omogoča izdelavo obračunov dohodkov za rezidente in nerezidente, ki niso dohodki iz delovnega razmerja skladno z veljavno zakonodajo, in sicer :

Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja
Dohodki iz dejavnosti
Dohodki iz oddajanja premoženja v najem
Dohodki iz prenosa premoženjske pravice
Drugi dohodki (105. člen Zdoh-2)
Obresti in dividende

Na osnovi  spremembe Zakona o davčnem postopku  Ur.l. RS 110/2009 (sprememba 58. člena) z veljavnostjo od 01.01.2010 je upravnikom večstanovanjskih stavb dodeljena vloga »plačnika davka« – Dohodnine za dohodke iz naslova dajanja premoženja v najem, ki jih le-ta prejme za račun etažnih lastnikov (fizičnih oseb).
Glede na določbe spremenjenega stavka 58. člena ZdavP-2,  je upravnik plačnik davka v primeru ko prejme dohodek za račun etažnih lastnikov stavbe, ki so fizične osebe, od pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov, posameznikov ki samostojno opravljajo dejavnost, kakor tudi v primeru ko prejme dohodek od najemnikov – fizičnih oseb.

Plačilo davka se izvede skladno z veljavnim  pravilnikom o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu, z REK-2 zbirnim in pripadajočimi analitičnimi REK obrazci.

V zvezi s tem je v programu UPS v področju najemnin ( Plačane najemnine ) dodana možnost priprave podatkov o prejetih najemninah  v časovnem obdobju. Pripravljeni podaki se izvozijo v program Honorar, kjer se izvede obračunski del – izračuna se akontacija dohodnine, upoštevaje normirane stroške in neto znesek pripadajoče najemnine.
Hkrati se pripravijo ustrezni zbirni in analitični REK-2 obrazci, ki se v obliki xml datoteke neposredno iz programa prenesejo v DURS-ovo aplikacijo. Na osnovi izračunanih zneskov se pripravijo tudi nalogi za nakazilo dajatev, ter nalogi za nakazilo neto zneska najemnine v primeru če se le-ta lastniku prenakazuje. Po zaključku obračuna se v programu UPS – Najemnine, evidentira poraba najemnine v višini izračunane in plačane akontacije dohodnine.

Računalnik Lenovo

Zanesljiv računalnik s 3 letno garancijo
Operacijski sistem Windows 10 pro
i3 ali i5 procesor
8 GB DDR pomnilnika
256 SSD - disk